ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

ประกาศฟรี ที่นี้

฿ 9,000.00

การร้องขอจัดการมรดก แต่งตั้งผู้จัดการมรดก

  • ติดต่อผู้ประกาศ: สำนักงานกฎหมายณัฐวัฒน์
  • โทรศัพท์:: 081 629 3309, 089 518 5186
  • Email:: rct.24@hotmail.com
  • website:: http://www.law53.com
  • Listed: 30/10/2017 11:12 am
  • Expires: This ad has expired
law_nut01

Description

ประมาณการค่าใช้จ่าย สำหรับการร้องขอจัดการมรดก
– ค่าบริการวิชาชีพทนายความ 9,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมศาล ประมาณ 1,000 บาท หรือตามใบเสร็จรับเงินของศาล
– ค่าเดินทาง เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อัตรา 3,000 บาท
กรณีต่างจังหวัดเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

* เบ็ดเสร็จค่าวิชาชีพทนายความและค่าเดินทาง เฉลี่ยจะอยู่ที่ 12,000 – 16,000 บาท

เอกสารที่ใช้ประกอบ
– รายละเอียดชื่อนามสกุล ของบรรดาทายาท (เพื่อจัดทำบัญชีเครือญาติและหนังสือยินยอมทายาท)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง (ผู้ที่ขอเป็นผู้จัดการมรดก) ผู้ตาย (เจ้ามรดก) และทายาท
– สำเนาสูติบัตรของผู้ร้อง
– สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาหรือของคู่สมรส
– สำเนามรณบัตร พร้อมทะเบียนบ้านของผู้ตายที่เจ้าพนักงานประทับตราว่า ตาย
– สำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ ทะเบียนปืน สมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ

ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีขอจัดการมรดก
– ศาลจังหวัดที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะที่ตนถึงแก่ความตาย (ดูจากทะเบียนบ้าน)

ระยะเวลาดำเนินการ
– ภายใน 5 – 15 วัน เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน สามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้
– ระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาล ภายใน 60 วัน หรือกว่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณคดีของศาลนั้น ว่ามีคดีมากหรือน้อยเพียงใด เนื่องจากการกำหนดวันนัดของศาลจะต้องนัดตามลำดับของคดีที่ยื่นก่อน/หลัง

สถานที่ติดต่อ
โทร : 081 629 3309, 089 518 5186
อีเมล์ : rct.24@hotmail.com
Line ID : wit2415
www.law53.com

สำนักงานกฎหมายณัฐวัฒน์
เลขที่ 5 ซอยศรีบูรพา 17 ถนนศรีบูรพา
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Listing ID: 11559f70929c939c

Report problem

กำลังดำเนินการตามคำสั่งท่าน กรุณารอ

Leave a Reply