ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

ประกาศฟรี ที่นี้

฿ 7,000.00

การเปลี่ยนรอบจัดทำบัญชี

  • ติดต่อผู้ประกาศ: บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
  • โทรศัพท์:: 080 286 2000 ; 080 287 2000
  • Email:: info@53ac.com
  • website:: http://www.53ac.com
  • Listed: 27/03/2020 10:26 am
  • Expires: 112 days, 5 hours
เปลี่ยนรอบบัญชี

Description

ค่าบริการ 7,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท (ถ้ามี) (1 ชุด)
2.สำเนาแบบ ภ.ง.ด. 50 และงบการเงินรวมถึง สบ.ช.3 , ภ.ง.ด. 51 ปีล่าสุด (พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน) (1 ชุด)
3.สำเนา ภ.พ.01, 01.1, 20, และ ภ.พ. 09 ทุกฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลง (1 ชุด)
4.สำเนาหนังสือรับรอง+วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (ไม่เกิน 6 เดือน) (2 ชุด)
5.สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทและสำเนาข้อบังคับบริษัท (2 ชุด)
6.สำเนาแบบ บอจ.3 (2 ชุด)
7.สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ( 2 ชุด )
(กรณีกรรมการเป็นคนต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกและหน้าที่ประทับตราของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองล่าสุดและยังไม่หมดอายุ)
8.รายการสินค้าคงเหลือ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม
– ไม่มี

ระยะเวลา
-กรมสรรพากร 90 วัน (เปลี่ยนรอบบัญชีแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนคืนได้)
-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7 วัน

สถานที่ติดต่อ

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
Line ID: nara53

www.53ac.com

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

76 เข้าชมทั้งหมด, 1 วันนี้

  

Listing ID: 8485e7dd4a2b4a30

Report problem

กำลังดำเนินการตามคำสั่งท่าน กรุณารอ

Leave a Reply