ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

ประกาศฟรี ที่นี้

฿ 4,000.00

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน แจ้งเข้าประกันสังคม อมตะนคร ชลบุรี และ ทั่วประเทศ

  • ติดต่อผู้ประกาศ: บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
  • โทรศัพท์:: 080 286 2000 ; 080 287 2000
  • Email:: info@53ac.com
  • website:: http://www.53ac.com
  • Listed: 04/11/2017 1:25 pm
  • Expires: This ad has expired
social_security_fund

Description

ค่าบริการ 4,000 บาท

ครอบคลุม
– จดทะเบียนเข้าประกันสังคม (ขึ้นทะเบียนประกันสังคม)
– จดทะเบียนเข้า กองทุนทดแทน
– แจ้งเข้าพนักงาน (ไม่เกิน 5 ท่าน)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขึ้นประกันสังคม
• แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง สปส.1-01 (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
• สำเนา ภ.พ.20 (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
• หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
• แผนที่ของที่ตั้งสำนักงานโดยสังเขป(กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(อายุไม่เกิน 6 เดือน) (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
• หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
• รูปถ่ายของที่ตั้งสำนักงาน (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
-ถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัทและเลขที่ตั้งให้ชัดเจน
-ถ่ายให้เห็นทั้งภายในและภายนอกที่ตั้งสำนักงาน
-ถ่ายให้เห็นทั้งตัวอาคาร
• สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่(กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
• สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ เช่น สัญญาซื้อขาย , คำขอเลขที่บ้าน , ใบโอนกรรมสิทธิ์
• สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
• สำเนาบัตรทะเบียนของเจ้าบ้าน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
• หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียน สปส.1-02 (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
• แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 (ลูกจ้างคนละใบ) (กรรมการลงลายมือและประทับตราสำคัญของบริษัท )
-เลือกสถานพยาบาล
• สำเนาบัตรประชาชนลูกจ้าง (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
• หนังสือมอบอำนาจ
• สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการทุกท่าน(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
• สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการทุกท่าน (กรณีกรรมการเป็นคนไทยพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
• สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ(พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานที่ติดต่อ

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
Line ID: nara53

www.53ac.com

 

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Listing ID: 79159fdbfdc18094

Report problem

กำลังดำเนินการตามคำสั่งท่าน กรุณารอ

Leave a Reply