ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

ประกาศฟรี ที่นี้

฿ 5,000.00

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เปิดห้างหุ้นส่วน นิคมอมตะนคร ชลบุรี และทั่วประเทศ

 • ติดต่อผู้ประกาศ: บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
 • โทรศัพท์:: 080 286 2000 ; 080 287 2000
 • Email:: info@53ac.com
 • website:: http://www.53ac.com
 • Listed: 03/11/2017 12:30 pm
 • Expires: This ad has expired

Description

ค่าบริการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)

 • ค่าบริการจดทะเบียนจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียม จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 1,450 บาท
 • ค่าตราประทับ 500 บาท
 • ฟรี ค่าเดินทาง

รวมทั้งสิ้น 6,950 บาท
(กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย คิดเพิ่ม 1,000 บาท)

เอกสารที่ต้องเตรียม (กรณีบริษัทไม่จดVAT)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง คนละ 1 ชุด (อย่างน้อย 2 คน)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน

กรณีบริษัทจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 • สำเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน 1 ชุด (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบสำคัญแสดงรายการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานประกอบการ 1 ชุด
 • แผนที่พอสังเขป 2 แผ่น
 • ภาพถ่ายสถานประกอบการ 3 ภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เราสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 – 3 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
อีเมล์: info@53ac.com
Line ID: nara53
www.53ac.com

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Listing ID: 44559fc614d3a79f

Report problem

กำลังดำเนินการตามคำสั่งท่าน กรุณารอ

Leave a Reply