ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

ประกาศฟรี ที่นี้

฿ 3,500.00

บริการจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • ติดต่อผู้ประกาศ: บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
  • โทรศัพท์:: 080 286 2000 ; 080 287 2000
  • Email:: info@53ac.com
  • website:: http://www.53ac.com
  • Listed: 11/04/2020 7:11 am
  • Expires: 127 days, 2 hours
บริการจัดตั้ง หจก

Description

ค่าบริการจดจัดตั้งเขตปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร, จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดสมุทรปราการ) 3,500 บาท

ค่าบริการจดจัดตั้งกรณีที่ตั้งสำนักงานอยู่ต่างจังหวัด 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,460 บาท ค่าตราประทับ 500 บาท
หมายเหตุ ค่าบริการดังกล่าวกรณีมีผู้เริ่มก่อตั้งเป็นชาวต่างชาติ จะมีค่าบริการ 7,000 บาท

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน (อย่างน้อย 2 คน)พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 1 ชุด (กรณีต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง)
2.สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงาน 1 ชุด
3.สำเนาแผนที่ห้างหุ้นส่วน โดยระบุชื่อห้างหุ้นส่วนและเลขที่ตั้งห้างหุ้นส่วนให้ละเอียด พร้อมให้ผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด

กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
4.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการพร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยเจ้าบ้าน 1 ชุด (นาราฯ จัดเตรียมให้)
5.ภาพถ่ายสถานประกอบการ
6.สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยเจ้าบ้าน 1 ชุด
7.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 1 ชุด
8.สำเนาสัญญาเช่าระหว่างผู้ให้เช่ากับห้างหุ้นส่วนพร้อมลงลายมือชื่อโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ

* กรณีที่ เจ้าของสถานประกอบการเป็น นิติบุคคลจะต้องเตรียมเอกสารตามด้านล่างนี้เพิ่มเติม
1.สำเนาหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ของบริษัทเซ็นรับรองโดยกรรมการ 1 ชุด (อัพเดทไม่เกิน 6 เดือน)
2.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการพร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการ 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประชนและทะเบียนบ้านของกรรมการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 1 ชุด
4.สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการรับรองลายมือชื่อโดยกรรมการ 1 ชุด

ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
Line ID: nara53
www.53ac.com

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

90 เข้าชมทั้งหมด, 1 วันนี้

  

Listing ID: 1335e916d6c926e3

Report problem

กำลังดำเนินการตามคำสั่งท่าน กรุณารอ

Leave a Reply