ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

ประกาศฟรี ที่นี้

฿ 3,500.00

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญของห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • ติดต่อผู้ประกาศ: บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
  • โทรศัพท์:: 080 286 2000 ; 080 287 2000
  • Email:: info@53ac.com
  • website:: http://www.53ac.com
  • Listed: 11/04/2020 7:27 am
  • Expires: 127 days, 2 hours
แก้ไขเปลี่ยนแปลง หจก.

Description

ขอบเขตบริการ
– เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ /หุ้นส่วน
– เปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียน
– เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
– เปลี่ยนแปลงชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดและดวงตรา
– เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

ค่าบริการ
ค่าบริการ 3,500 บาท

ค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 710 – 1,010 บาท (ขึ้นอยู่กับรายการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข)

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือรับรอง
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หุ้นส่วนผู้จัดการ /หุ้นส่วน
3. แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ (กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน)
4. สำเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ (กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน)
5. ชื่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด (กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด)

ระยะเวลาทำการ 1 – 3 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน)

สถานที่ติดต่อ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

www.53ac.com

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Listing ID: 5345e91716f6021d

Report problem

กำลังดำเนินการตามคำสั่งท่าน กรุณารอ

Leave a Reply