ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบ

ประกาศฟรี ที่นี้

฿ 2,000.00

ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทในหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  • ติดต่อผู้ประกาศ: บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
  • โทรศัพท์:: 080 286 2000 ; 080 287 2000
  • Email:: info@53ac.com
  • website:: http://www.53ac.com
  • Listed: 28/03/2020 12:09 pm
  • Expires: 113 days, 7 hours
แก้ไขข้อมูลบริษัทหน้าเว็บไซท์

Description

ค่าบริการ
2,000 บาท

ขอบเขตบริการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทในหน้าเวปไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น Website, email และเบอร์โทรศัพท์
ไม่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ โดยสามารถยื่นคำขอแก้ไขรายการทางทะเบียน พร้อมทั้งแนบเอกสารดังนี้

1.หนังสือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไข เบอร์โทรศัพท์
2.หนังสือขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจ
3.หนังสือขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล email เพื่อใช้ในการรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในนามนิติบุคคล
4.ข้อมูล email และเว็บไซต์ ใหม่ที่ต้องการแก้ไข, เบอร์โทรศัพท์เก่าและใหม่ รวมถึงเหตุผลของการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์
5.หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ (อัพเดทไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
6.หนังสือมอบอำนาจ
7.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ
8.สำเนาบัตรผู้รับมอบ

สถานที่ยื่นเอกสาร
กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร ยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6
กรณีนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

ระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ

สถานที่ติดต่อ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53

www.53ac.com

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Listing ID: 985e7f3e5eb60d9

Report problem

กำลังดำเนินการตามคำสั่งท่าน กรุณารอ

Leave a Reply